Kāds ir ieguvums no totalizatora spēlēšanas?

Šajā rakstā apskatīts, kādu atdeves procentu (Return on Investment jeb ROI) totalizatora spēlētājs var iegūt pie dažādiem uzvarētu likmju procentiem. Daudzi vēlas zināt, kā rēķina jūsu atdeves procentu? Ko jūs reāli varat sagaidīt pie dažādiem uzvarētu likmju procentiem? Ja vēlaties gūt atbildes uz šiem jautājumiem, lasiet tālāk…

Šajā rakstā:

  • Cik daudz jūs varat laimēt, spēlējot totalizatoru?
  • Kāds ir reālistisks totalizatora spēlēšanas atdeves procents?
  • Izvēļu pirkšanas (sports service) efekts uz jūsu atdeves procentu

 

„Ieguldījumi” („investment”) ietver naudas summu, lai laimētu likmi (piemēram, 110EUR, lai laimētu 100EUR), un nepieciešamības gadījumā maksas izvēļu (sports service) izmaksas. Atdeve ir „tīrie” jeb neto laimesti vai zaudējumi, balstoties uz noteiktiem ieguldījumiem. Kā saprātīgu etalonu varam paņemt biržu, un paskatīties vēsturiski uz vidējo atdevi. Pēdējo 75 gadu laikā akciju atdeve bija apmēram 10% gadā.

Kā ir totalizatora spēlēšanā? Atdevi aprēķina sekojoši – „tīro” laimestu vai zaudējumus izdalot ar ieguldījumiem jeb ar summu, ar kuru riskē. Tātad, ja jūs liekat 110EUR, lai laimētu 100EUR, un likme uzvar, jūsu atdeves procents uz šo vienu likmi ir 90,09% (100EUR/110EUR). Ja jūsu uzvarēto likmju rādītājs ir 100%, jūsu atdeves procents ir 90,09%!

Kā zināms, reālistiskāks uzvarētu likmju rādītājs sezonas gaitā ir 50%-60%. Lai paliktu pa nullēm jeb atdeve būtu 0%, ir jāuzvar 52,38% no jūsu likmēm. Turpmāk redzamajā tabulā var uzskatāmi redzēt atdeves procenta rādītājus pie atšķirīgiem uzvarētu likmju procentiem, pieņemot, ka jūs riskējat ar 110EUR, lai laimētu 100EUR.

Uzvaru procents Atdeves procents
50% -4,55%
52% -0,73%
54% 3,09%
56% 6,91%
58% 10,73%
60% 14,55%
62% 18,36%
64% 22,18%
66% 26,00%
68% 29,82%
70% 33,64%

 

Tagad pievērsīsimies laika grafikam. Akciju biržas gadījumā atdeves rādītājs ir 10% gadā jeb 5% sešos mēnešos. Tā kā lielākajā daļā sporta veidu sezona ilgst aptuveni sešus mēnešus, pieņemot, ka atdeve ir tāda pati kā biržā, mūsu etalons ir tikai 5% atdeve. Ja par etalonu izmantojam akciju biržu, tad ir jāuzvar 55% likmes, lai iegūtu akciju biržas atdevi. 57,6% uzvaru procents dos precīzi 10% atdevi jeb divreiz lielāku atdevi nekā var gaidīt no akciju biržas. Nav slikti!

Saskaņā ar iepriekš apskatīto modeli par katru 1% palielinājumu uzvaru procentu rādītājā var cerēt uz 1,9% pieaugumu atdeves procenta rādītājā.

 

Nopirkto izvēļu ietekme uz atdeves procentu

Lielākajā daļā atdeves procenta analīžu gadījumā nekad netiek ņemts vērā maksas izvēļu izmaksas. Saskaņā ar iepriekš apskatīto analīzi tiek riskēts ar 110 eiro, lai laimētu 100 eiro. Kā ir gadījumā, ja jūs maksājat par ieteiktajām izvēlēm nolūkā palielināt uzvaru procentu? Jums maksas izvēļu izmaksas ir jāiekļauj atdeves procenta aprēķina ieguldījuma daļā. Turmpāk tiks apskatīts piemērs.

Pieņemsim, ka jūs samaksājat  750 eiro par sporta pakalpojuma sezonas abonementu. Tāpat pieņemsim, ka jūs nedēļā liekat likmes uz piecām spēlēm (120 spēles sezonas gaitā). Tā rezultātā jūsu ieguldījums ir pieaudzis par 6,25 eiro par spēli (750 eiro/ 120 spēles). Tas nozīmē, ka jūs ieguldat 116,25 eiro, lai laimētu 100eiro par katru spēli. Lai paliktu pa nullēm, tagad uzvaras procentam jābūt 53,76% (pret 52,38% bez sporta pakalpojuma). Savukārt, lai iegūtu 10% atdevi, tagad uzvaras procentam jābūt 59,1% (pret 57,6%).

Šie aprēķini atšķiras atkarībā no likmes lieluma, spēļu skaita un sporta pakalpojuma maksas. Kā redzams, ja jūs ticat, ka maksas izvēles var palielināt jūsu uzvaru procentu par 2-3%, tad ieguldīšanai maksas izvēlēs ir finansiāla nozīme. Piemēram, ja jūs samaksājāt 750 eiro par maksas izvēlēm, kas palielināja jūsu uzvaru procentu no 56% uz 59%, 750 latu ieguldījums maksas izvēlēs nodrošinātu papildus laimestu 450 eiro apjomā. Ja maksas izvēles  jūs uzvaru procentu palielina no 56% uz 62%, tad 750 latu samaksa dos papildus 1 225 eiro laimestu. Ja maksas izvēles var palīdzēt sezonu ar zaudējumiem (50% uzvaru procents) pārvērst par sezonu ar plus zīmi (60% uzvaru procents), tādā gadījumā tiks nodrošināta 1620 eiro peļņa pret 600 eiro zaudējumiem jeb 2 220 eiro starpība. Jo mazāk maksas izvēles izmaksās salīdzinājumā ar uzlikto likmju summu, jo lielāks būs ieguvums un otrādi.

 

Cerams, ka šis raksts palīdzēja saprast, ko jūs varat sagaidīt no dažādiem uzvaru procentiem ar un bez maksas izvēlēm

Par autoru
Uldis Dzenis autors
Uldis Dzenis

Vispasaules sporta entuziasts un Tiešsaistes kazino apkopotājs